Wirus HPV – dlaczego jest tak niebezpieczny

Wirus HPVHPV to wirus brodawczaka ludzkiego. Jest to bardzo niebezpieczny wirus, który odpowiada za niemal 100% zachorowań na raka szyjki macicy. Co roku zwiększa się ilość kobiet, dotkniętych chorobami wywołanymi przez HPV. Wirus jest równie niebezpieczny dla mężczyzn, u których może prowadzić m.in. do raka gardła. Według statystyk nawet 80% kobiet i mężczyzn przynajmniej raz w roku będzie zarażonych wirusem HPV. Dlatego tak ważne jest by chronić się przed niebezpiecznymi konsekwencjami zarażenia.

Gardasil 9 – informacje o szczepionce

Gardasil 9 to nowsza wersja znanej wcześniej szczepionki Gardasil, stosowana w celu ochrony przed chorobami spowodowanymi przez dziewięć typów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58). Do chorób tych należą przednowotworowe zmiany oraz rak żeńskich narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy), zmiany przednowotworowe i rak odbytnicy oraz brodawki narządów płciowych u kobiet jak i u mężczyzn. Szczepionka Gardasil 9 ma na celu zapobieganie tym niebezpiecznym chorobom. U osób, które są już zarażone jednym lub kilkoma typami HPV, a zostały zaszczepione, Gardasil 9 może chronić przed chorobami związanymi z innymi typami HPV. 

Dr Anna R. Giuliano, Dyrektor Centrum Badań nad Rakiem w Moffit wyjaśniła, że zgodnie z ich wynikami, szczepionka 9-walentna mogłaby zapobiec około 90% przypadków raka szyjki macicy, 90% przypadków raka sromu i raka pochwy, 70-85 % przypadków dysplazji dużego stopnia i około 90% przypadków raka odbytu oraz brodawek płciowych związanych z zakażeniem HPV u mężczyzn i kobiet na całym świecie. (źródło: Huh W.H. i wsp. Final efficacy, immunogenicity, and safety analyses of a nine-valent human papillomavirus vaccine in women aged 16–26 years: a randomised, double-blind trial. The Lancet, 2017.)

Jak działa Gardasil 9

Szczepionka Gardasil 9 zawiera oczyszczone białka aż dziewięciu typów wirusa HPV, które wymienione zostały powyżej. Po podaniu szczepionki, układ odpornościowy zdrowej osoby jest naturalnie stymulowany do wytwarzania przeciwciał, przeciwko tym dziewięciu typom wirusa HPV. Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się wykonanie pełnego cyklu szczepień, z wykorzystaniem preparatu Gardasil 9.

Kto może zaszczepić się preparatem Gardasil 9?

Preparat najczęściej podaje się w schemacie dwu lub trzydawkowym. Szczepienie preparatem Gardasil 9 w pierwszym wariancie, zaleca się dzieciom i młodzieży w wieku od 9  do 14 lat. Szczepienie w schemacie trzydawkowym przeznaczone jest dla młodzieży obu płci powyżej 15 roku życia. Kluczowe jest również zachowanie właściwych odstępów między kolejnymi dawkami.

W młodszej grupie wiekowej odstęp między pierwszą, a drugą dawką wynosi od pięciu do trzynastu miesięcy. Jeśli ( poprawiłam) przerwa między obiema dawkami będzie krótsza niż 5 miesięcy, wówczas konieczne jest podanie preparatu po raz trzeci.

W przypadku pacjentów powyżej 15 roku życia zaleca się podanie trzech dawek, które powinny być wykonane w ciągu jednego roku, przy czym odstęp pomiędzy 1 a 2 dawką powinien wynosić około 2 miesiące, a trzecią dawkę około 3 miesiące po dawce 2.

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE SZYDŁOWO NA LATA 2022/2023

Kto może skorzystać z programu

Z profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy dofinansowanych z budżetu Gminy Szydłowo w edycji 2022/2023 mogą skorzystać dziewczynki urodzone w 2008 i 2009 roku uczęszczające do gminnych placówek oświatowych. Podstawą szczepienia jest imienna lista dziewczynek.
Uwaga! Liczba szczepionek w programie ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


Kiedy i gdzie odbywać się będą szczepienia

Szczepienia dziewięciowalentną szczepionką Gardasil 9 wykonane zostaną w przychodni NZPOZ Medico, ul. Lotnicza 3, tel. 507 792 812 oraz 507 795 885. Pełen cykl szczepienia dla jednej dziewczynki obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki.

Terminy szczepień:
I dawka – wrzesień 2022 - grudzień 2022 w terminach zarezerwowanych przez rodziców/opiekunów po przeprowadzeniu kwalifikacji lekarskiej.
II dawka – po upływie 5 miesięcy od pierwszej dawki.
Szczepienia będą się odbywać w środy w godzinach 17.00 – 19.00.

Zasady wykonywania szczepień i dowozu na szczepienia

Pełen cykl szczepienia obejmuje 2 dawki szczepionki Gardasil 9. Druga dawka powinna być podana pomiędzy 5 a 13 miesiącem od pierwszej.
Dojazd dziewczynek na szczepienia zapewniają rodzice/opiekunowie prawni. Termin szczepienia należy wcześniej zarezerwować na stronie https://medico.pila.pl lub uzgodnić z przychodnią NZPOZ Medico, tel. 507 792 812 oraz 507 795 885. Warunkiem wykonania szczepienia jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Druk Zgody dostępny u dołu strony. Druk zgody niezbędny jest tylko przy pierwszym szczepieniu. Podpisany druk zgody każda dziewczynka powinna mieć z sobą w dniu szczepienia wraz z Książeczką Zdrowia Dziecka. Osoby nie posiadające zgody rodziców nie będą zaszczepione. Każda dziewczynka przed  zaszczepieniem zostanie zbadana przez lekarza. Zaszczepione mogą być tylko zdrowe dzieci. Szczepienie zostanie odnotowane w Książeczce Zdrowia Dziecka.

Co trzeba ze sobą mieć

Na szczepienia trzeba koniecznie przynieść:

  • druk Zgody na wykonanie szczepień podpisany przez rodziców – druk do pobrania znajduje się poniżej 
  • Książeczkę Zdrowia Dziecka
  • legitymację szkolną

Na szczepienie przychodzi osoba szczepiona wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną. Upoważnienie należy dokonać osobiście przez rodzica/opiekuna prawnego w obecności pracownika NZPOZ Medico.

Pytania i wątpliwości

Osoby niezdecydowane lub oczekujące bliższych informacji mają możliwość przedyskutować swoje wątpliwości z lekarzem kwalifikującym tuż przed szczepieniem lub podczas spotkań szkolnych organizowanych przez NZPOZ Medico w placówkach oświatowych zlokalizowanych na ternie Gminy Szydłowo.

Informacje o szczepieniach

  • Informacje awarte na stronie https://medico.pila.pl.
  • Telefonicznie – NZPOZ Medico, ul. Lotnicza 3, tel. 507 792 812 oraz 507 795 885.
  • Ulotka (charakterystyka produktu leczniczego) szczepionki Gardasil 9 dostępna jest w pliku PDF na naszej stronie internetowej – poniżej

Opłaty

Szczepienia są dla dziewczynek BEZPŁATNE – finansowane ze środków budżetu Gminy Piła. 

Do pobrania

1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (kliknij tutaj).
2. Ulotka Gardasil9 (kliknij tutaj).

Wszystkie osoby, które nie spełniają kryterii programu Gminy Piła a są/byłyby zainteresowane komeryjnym szczepieniem przeciwko HPV, prosimy o kontakt z NZPOZ Medico tel. 507 792 812.

Zaplanuj termin szczepienia

NZPOZ Medico Lotnicza to zespół lekarzy rodzinnych w Pile.

Świadczymy usługi medyczne podstawowej opieki medycznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Mapa i dane kontaktowe

NZPOZ Medico Lotnicza